• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Vervolg Covid-19 impact op SV Duiveland

  23 apr 2020
 • Na de persconferentie van onze MP Mark Rutte afgelopen dinsdag is het duidelijk geworden dat we in een nieuwe fase belanden voor wat betreft maatregelen ivm het Corona virus.

  Kort samengevat eerst de belangrijkste punten voor SV Duiveland en daarna volgt een bericht van de KNVB:

  1. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen gaan trainen. Voor ons houdt dit concreet in dat we nu een schema en voorwaarden aan het maken/bedenken zijn wanneer (mede in overleg met gemeente) en hoe JO-7, JO-9 en JO-12 kunnen gaan trainen. Niet alleen leden ook niet-leden mogen deelnemen aan deze trainingen.

  2. Jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen trainen mits ze 1,5 m afstandsregel hanteren. Voor ons dus voor JO-15 en JO-19. We gaan schema en voorwaarden maken/bedenken en ook deze trainingen zullen openstaan voor niet-leden.

  3. Kantine en kleedkamers blijven in ieder geval dicht tot 20 mei. Dus thuis omkleden, douchen etc. En voor wat betreft kantine blijven we voorlopig virtueel bezig met stukje binding, gezelligheid, quiz en dat soort activiteiten.

  Verdere communicatie over aanvang, trainingstijden en voorwaarden volgt zo spoedig mogelijk zowel naar trainers/leiders als naar betrokken leden.

  4. Het jeugdweekend en het bedrijven/onderling toernooi zoals gepland in juni gaan niet door (geen evenementen toegestaan tot 1 september). Mocht er de komende tijd een versoepeling plaats vinden dan gaan we kijken of we op zeer beperkte schaal mogelijk iets van een seizoenafsluiting kunnen organiseren. We hopen nog steeds dat ons jubileumweekend zoals gepland op 11 en 12 september doorgang kan vinden en gaan verder met de voorbereidingen!

  Bericht KNVB:

  Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet voor de verenigingen? Duidelijk is dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om jeugd georganiseerd en beheersbaar te laten voetballen bij hun club. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) van de overheid weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

  Daar zijn we voorzichtig blij mee. Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de jeugd en veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten. Daarnaast kunnen ze ook weer naar het spelplezier en de omgang met hun voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken.

  Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken. Het plan is dat het amateurvoetbal (en vooral het trainen) voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. Wanneer elke keer een nieuwe fase aanvangt, is volledig afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen van de overheid bieden. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt.

  Werkgroep KNVB
  Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen. Dit laten we ondersteunen door verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren. De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities en het spelen van officiële wedstrijden zullen niet voor het najaar worden hervat. Op dit moment is ook bekend dat de kantines en kleedkamers voorlopig dicht moeten blijven, ouders niet langs de lijn mogen staan en ook niet-leden de gelegenheid moet worden geboden om mee te doen. Ook hiervoor zullen wij met een goed advies komen.

  Protocol sport
  Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en sportkoepel NOC*NSF. Naar aanleiding hiervan zal er sportbreed een protocol worden opgesteld om de veiligheid te waarborgen voor alle sportverenigingen in Nederland. Dit protocol hopen we deze week nog te kunnen rondsturen naar onze clubs. We willen vragen om onze berichtgeving hierover de komende dagen goed in de gaten te houden. Het is belangrijk dat de sport en ons voetbal de komende periode weer laat zien hoe belangrijk wij zijn voor een gezonde samenleving, waarin kinderen veilig en verantwoord kunnen sporten. Wij hebben het vertrouwen van het kabinet gekregen om daar op een goede manier invulling aan te geven.

  We houden jullie dus op de hoogte.