• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Teken de toestemmingsverklaring van S.V. Duiveland!

  24 mei 2018
 • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

  De vereniging moet een aantal zaken regelen;

  • De vereniging moet een privacyverklaring hebben, waarin staat beschreven hoe men met gegevens van leden omgaat. Deze is inmiddels geschreven en is te vinden op de website onder ‘vereniging’ en vervolgens ‘privacy’.
  • Bestuursleden en andere vrijwilligers die beschikking hebben over de gegevens van de leden, moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen, waarin zij verklaren vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Deze personen hebben de verklaring inmiddels getekend.

  De vereniging heeft ook iets van de leden nodig!

  • Alle leden geven hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij aan u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. U heeft dit formulier afgelopen week in uw mailbox ontvangen en de jeugdleden hebben deze op papier mee naar huis gekregen deze week. Het formulier is ook in de bestuurskamer te vinden, zodat u het daar kunt tekenen.

  Iedereen bedankt voor de medewerking!