• Welkom bij S.V. Duiveland!

  • Succesvolle COOP plaatjesactie afgesloten

    26 mei 2020
  • De sportplaatjesactie zoals deze is opgezet in het kader van het 75-jarig jubileum door SV Duiveland in samenwerking met COOP Bolle is inmiddels afgesloten. Deze actie is een groot succes geworden. De verzamelwoede was duidelijk aanwezig en tegen het einde van de actie werd steeds fanatieker gezocht naar de laatste plaatjes om het prachtige album vol te krijgen.

    Nu de actie is afgelopen is een woord van dank zeker op zijn plaats. Natuurlijk aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd, ik denk dan bijvoorbeeld aan de sponsorcommissie voor het vele werk, fotograaf Edwin van den Berge, drone fotograaf Jos Otte, historische fotoleverancier Piet Roks, schrijver Joop vd Laan, jubileum en advertentie sponsoren en alle anderen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd.

    Een speciaal woord van dank en waardering is er voor COOP Bolle, zonder John en Rien hadden we deze actie nooit kunnen uitvoeren. Top, nogmaals hartelijk dank!