• Welkom bij S.V. Duiveland!

  • Stemadvies!

    16 mrt 2022
  • Stemadvies! Nee, wees gerust, S.V. Duiveland gaat niet zeggen op welke partij u moet stemmen. We denken dat onze leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters daar zelf een goede keuze in kunnen maken.

    Ons stemadvies is: GA STEMMEN.

    In de afgelopen periode is voor ons als bestuur duidelijk geworden dat het wel degelijk uitmaakt en dat het er echt toe doet. Zonder de juiste steun zou de komende realisatie van het kunstgrasveld op het Oostersportpark niet mogelijk zijn. Maar er is nog zoveel meer. Steun om een goede dorpsvisie te schrijven met daarin aandacht voor o.a. woningbouw (voor onze leden, vrijwilligers en supporters) en kansen voor ondernemers (sponsoren) om echt te kunnen ondernemen, uit te breiden, zich te ontwikelen, steun te krijgen ipv tegenwerking. Ook de omvorming van onze club naar een sociaal middelpunt van het dorp in plaats van alleen een vereniging om te sporten, aandacht voor leefbaarheid en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ga dus vooral stemmen.

    Mocht u toch hulp willen: www.mijnstem.nl/schouwen-duiveland