• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Rabobank NOC-NSF traject

  2 mei 2019
 • Anderhalf jaar geleden klonk het startschot voor acht clubs uit onze regio: ze gingen met hun toekomstplannen aan de slag met behulp van een professionele coach. SV Duiveland is een van de verenigingen die mee heeft gedaan aan dit intensieve ondersteuningstraject dat mogelijk is gemaakt door Rabobank Oosterschelde.

  Wij hebben hard gewerkt aan een rapport over brede samenwerking. Niet alleen om het voortbestaan van onze club te waarborgen, maar ook de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij hebben we veel gehad aan onze coach. Nu is het tijd om de plannen om te zetten in acties. Eerste zaken zijn inmiddels al gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan onze beweegochtend op 30 maart die we zeker een vervolg willen geven. Komende week komt de werkgroep bij elkaar om de volgorde van acties en priostelling te bespreken.

  Over dit traject bij SV Duiveland is eerder een leuk artikel verschenen in SD Sport en ook in de komende editie van dit magazine zal er aandacht zijn voor het ondersteuningstraject. Hieronder een weergave van het eerder verschenen artikel.

  Bron: SD Sport

  Samen bereiken we méér!

  Sinds kort krijgen acht clubs in de regio Oosterschelde ondersteuning vanuit Rabobank Oosterschelde. Niet met geld, maar met denkkracht. Hans van der Have van SV Duiveland over het effect van deze vorm van sponsoring.

  "Dit traject biedt echt kansen", vertelt Hans enthousiast. Hij is al ruim tien jaar voorzitter van SV Duiveland, de voetbal- en gymvereniging in Oosterland. "Natuurlijk doen we ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne en die opbrengst besteden we altijd aan mooie dingen voor de jeugd. Maar nu gaat het om de toekomst van de club. Een coach van NOC*NSF gaat daarover met ons meedenken. We krijgen dus professionele begeleiding!"

  Elkaar versterken

  Eén onderwerp staat in dit traject centraal: samenwerking. "We willen kijken in hoeverre samenwerken met andere partijen niet alleen het bestaansrecht van SV Duiveland vergroot, maar ook de leefbaarheid van Oosterland", vervolgt Hans. "Want die ligt ons na aan het hart. We willen met andere clubs en instellingen in het dorp overleggen over de vraag: hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Dus elkaar niet zien als concurrenten, maar als partners. Het mes mag wat ons betreft aan twee kanten snijden." Een eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden met welzijnsorganisatie SMWO Schouwen-Duiveland. SV Duiveland wil immers in de meest brede zin werken aan de leefbaarheid van het dorp.

  Ideeën genoeg!

  Zijn er al concrete plannen? Hans: "We staan open voor alles. Bij samenwerking zou je kunnen denken aan het aanbieden van duo-lidmaatschappen. Of aan expertise delen: wij hebben bepaalde ervaring en andere clubs ook. Verder willen we in overleg gaan met de scholen, want daar liggen eveneens mogelijkheden. We denken verder na over de vergrijzing, want ook die doelgroep willen we betrokken houden. Voetbalclubs elders in het land bieden ‘loopvoetbal’ aan. Dat soort ontwikkelingen zijn het onderzoeken waard."

  Kennis en kunde

  De club heeft inmiddels twee afspraken gehad met hun coach, Marco van Holten. "Het is zo fijn om aan tafel te zitten met iemand met verstand van zaken", vervolgt Hans. "In het verleden zijn er genoeg initiatieven geweest, maar dan liepen we al snel tegen de grenzen van onze kennis aan. Marco is een professional die de stappen helder in kaart brengt. We hebben eerst alle potentiële samenwerkingspartners in kaart gebracht en gaan daarmee nu afspraken maken. Dankzij zijn kennis en kunde komen we straks goed beslagen ten ijs. We zetten liever kleine stapjes met uitvoerbare plannen. We moeten het immers wel zelf doen en onze tijd is niet onbeperkt."

  En de toekomst???

  Wat is de droom van Hans? "Dat Oosterland een leefbaar dorp blijft, waar onze club een sociaal verbindende factor is. Dat we in harmonie, samen met andere clubs, zorgen dat het hier fijn wonen is voor iedereen! Ook voor inwoners die niet meer zelf kunnen sporten. Daarom is deze sponsoring van de Rabobank zo mooi: het draagt méér bij dan met geld alleen zou lukken."