• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Privacy

  Privacy policy

  S.V. Duiveland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  S.V. Duiveland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  S.V. Duiveland heeft een privacy policy geschreven aan de hand van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

  Hier is de Privacy Policy van S.V. Duiveland te vinden: download Privacy policy


  Toestemmingsverklaring

  Alle leden geven hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij aan u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Alle nieuwe leden (vanaf 25-5-2018) worden hierover geïnformeerd via het aanmeldformulier. De leden die voor 25-5-2018 zijn ingeschreven, hebben de mogelijkheid gekregen om een toestemmingsverklaring te tekenen.


  De toestemmingsverklaring is hier te vinden: download Toestemmingsverklaring