• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Algemeen

  De voetbal vereniging Duiveland is opgericht op 13 september 1945 te Oosterland en is aangesloten bij de kamer van koophandel te Middelburg. Er zijn 3 senioren elftallen, een dames elftal, diverse junioren en diverse pupillen.

  Clubkleuren:
  Thuis tenue senioren: Geel shirt, zwarte broek en zwarte kousen.

  Thuis tenue jeugd: Geel shirt, zwarte broek, zwarte kousen.

  Uit tenue senioren: Bordeaux / licht blauw shirt, licht blauwe broek en licht blauwe kousen.

 • Geschiedenis

  In het jaar 1955, als Nederland het 10 jarige jubileum van de bevrijding herdenkt, bestaat ook de Sportvereniging Duiveland 10 jaar. Tijdens een oorlogsperiode van 5 jaar was er weinig of nagenoeg geen mogelijkheid om sport te bedrijven, maar de behoefte bij de jeugd aan sportbeoefening als  vrijetijdsbesteding won terrein. In ons dorp kreeg dit gestalte door  oprichting van een sportvereniging, op 13 september 1945, onder de naam S.S.S. met 3 afdelingen, Wandelsport, Gymnastiek en Korfbal. De gymlessen werden in "de ouwe school" gegeven, terwijl de korfbalwedstrijden op een weide  in "de woestiene" werden gespeeld, gelegen nabij de huidige M.H. Jobsweg, zo ongeveer tussen Oosterland en Sirjansland. De oprichters waren Adri Bakker, Piet Otte, Arie Mol, Sien de Later, Maatje van den Berge en Kees van den Berge.

  De korfbalafdeling sloot zich aan bij de Schouwen Duivelandse Korfbal Bond(S.D.K.B.), om in competitieverband wedstrijden te kunnen spelen. De korfbalafdeling is evenals de S.D.K.B na de ramp van 1953 niet meer terug gekeerd. Juist toen de nog jonge portvereniging aardig op gang was gekomen, stak de watersnoodramp op 1 februari 1953 een behoorlijke spaak in het wiel. De met moeite bijeen gebrachte inventaris voor beide afdelingen, ging totaal verloren.

  Na de ramp waren er belangrijker zaken, zoals de wederopbouw van het dorp e.d aan de orde en het duurde tot eind 1955 voor de vereniging weer volledig van start ging. Deze tussenperiode lijkt lang, maar bedenk wel dat de binnen en buitenaccommodaties volledig onbruikbaar waren geworden en eerst moesten worden hersteld of herbouwd. Tussen de gemeente Oosterland en Schimmelpennick van der Oye, had juist voor de watersnoodramp een ruiling van grond plaats gevonden, met als resultaat, dat het ten noorden van de Hofweg gelegen perceel grond door de Baron aan de gemeente werd geschonken, onder voorwaarde dat daarop een sportveld "de Saele" zou worden aangelegd. Het toenmalige gemeentebestuur heeft daaraan zijn volledige medewerking gegeven, en in 1955/56 beschikte Oosterland over een professioneel aangelegd voetbalveld met een oefenhoek. Hierdoor ontstond de mogelijkheid georganiseerd te kunnen voetballen.

  In 1955 werden de eerste stappen gezet om een afdeling voetbal op te richten en te worden toegelaten tot de K.N.V.B afdeling Zeeland. Een struikelblok voor de K.N.V.B was de verenigingsnaam "S.S.S". Ook met de toevoeging van het jaartal 1945, werd deze naam niet geaccepteerd. In mei 1956 besloot de algemene ledenvergadering de naam te wijzigen in "S.V Duiveland". Met ingang van het seizoen 1956/57 werd aan de competitie van de afdeling Zeeland deelgenomen. Alleen een kleedgelegenheid ontbrak nog. Als vervangende kleedruimte diende de landbouwschuur van de heer W.F van der Have aan de Sint Joostdijk. Vanzelfsprekend was dit geen ideale toestand, en het gevolg was dat in 1957 daarover met het gemeentebestuur werd onderhandeld. Waarna in 1958 een rentedragend voorschot van 2500,- tegen een rente van 4%, en een jaarlijkse aflossing van 250,- van gemeentewege werd verstrekt. Daarvoor werd een houten gebouw met 2 kleedkamers, een scheidsrechterkamer, een berging en een toilet in eigen beheer tot stand gebracht. Door de toename van het aantal elftallen, was deze kleedgelegenheid al snel niet meer toereikend.

  Gevolg was dat er in de 2e helft van de jaren 70 een nieuw kleedgebouw op de Saele bijkwam, wat ook weer door de eigen leden werd gebouwd. Door de groei van het aantal leden was 1 wedstrijdveld te weinig, en na jaren van onderhandelen met het gemeentebestuur van Duiveland, werd in 1979 besloten tot de aanleg van een nieuw sportpark aan de Weelstraat. Dit complex werd op 6 juni 1981 officieel in gebruik genomen, met een wedstrijd tegen Bruse Boys. Het sportpark kreeg de naam "Oostersportpark". Het daar gebouwde kleed- en clubgebouw is voor rekening van de vereniging met gedeeltelijke financiele steun van de gemeente Duiveland en de sporttoto gerealiseerd.

  De afdeling gymnastiek beschikte over een kleine zaal van het toenmalige verenigingsgebouw (thans de "Voorkerk"), wat bij een renovatie van een demontabel toneel werd voorzien, zodat het vloeroppervlak met ongeveer 1/3 gedeelte toenam. Voor die tijd een hele verbetering. Tengevolge van de groei van het aantal leden in de jaren 60, werd deze accommodatie te klein en waren er slechts de hoogst noodzakelijke toestellen aanwezig. Tijdens de jaarlijkse gymuitvoering in 1967, gaf de toenmalige burgemeester van Eeten te kennen, dat deze accommodatie niet meer aan de eisen voldeed om een vereniging expansie mogelijkheden te bieden. Hij was van mening dat een passende sportzaal diende te worden gesticht, temeer daar het aantal leerlingen van de scholen ook groeide. In 1969 werd met de bouw van een nieuw sportgebouw begonnen, en in mei 1970 werd deze accommodatie officieel geopend.