• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Ledenvergadering S.V. Duiveland en Bruse Boys 04-06-21

  27 mei 2021
 • Als het goed is hebben alle leden deze week een uitnodiging ontvangen via de mail voor een ledenvergadering op 04-06-21. Mocht je de uitnodiging niet hebben ontvangen dan hebben we mogelijk niet het juiste mailadres van jou in ons bestand. Gaarne dan het goede mailadres doorgeven aan onze secretaris Luuk van Duijn via e-mail luuk_v_duijn@hotmail.com, je ontvangt dan alsnog de link naar de vergadering zodat je deel kan nemen.

  We zien/horen jullie graag de 4e. Onderstaand de tekst van de uitnodiging:

   

  Beste leden van S.V. Duiveland,


  Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt er toegewerkt naar een toekomst waarbij alle jeugdleden van S.V. Duiveland en Bruse Boys samen voetballen. Die toekomst komt nu snel dichterbij en we vinden het dan ook belangrijk en nodig om u bij te praten over deze ontwikkelingen in een bijzondere ledenvergadering.

  De ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 4 juni om 19:30

  ''Voetbalvereniging Bruse Boys en S.V. Duiveland willen door alle (jeugd)leden, vrijwilligers en ouders een omgeving creëren waarbij spelvreugde, prestaties en saamhorigheid voorop staan''.

  Zo luidt de missie van een groep vrijwilligers die al geruime tijd bezig is het samengaan van de jeugdteams van beide verenigingen gestalte te geven. Er ligt inmiddels een beleidsplan en in verschillende werkgroepen wordt ingezet op één jeugdafdeling met ingang van het nieuwe seizoen.

  Om u/jullie te informeren wordt online een bijzondere ledenvergadering belegd. 

  Meer informatie is te vinden in de begeleidende brief.

  AGENDA
  1. Welkom
  2. Presentaties werkgroepen
  3. Praktische zaken/mededelingen
  4. Rondvraag

  Ter verduidelijking: de link naar de vergadering ontvangen leden via de mail. Vanaf 19:30 zullen wij beginnen. Je hoeft niets te downloaden en er is ook geen account voor nodig.

  Met vriendelijke groet,
  Hans van der Have, voorz. S.V. Duiveland
  Bram de Leeuw, wnd. voorz. Bruse Boys