• Welkom bij S.V. Duiveland!

  • Ledenvergadering 26-11-2020 (online)

    11 nov 2020
  • Beste leden,

    Dit jaar staat de ledenvergadering gepland op 26-11-2020. Dit kan alvast in de agenda. De ledenvergadering zal dit jaar in verband met het coronavirus online via een zoommeeting gehouden worden. Alle leden worden hier via de mail over geïnformeerd. Aanvang van de vergadering is 19:30.

    Het bestuur.