• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Contributie inning 2e helft seizoen 2020/2021

  4 feb 2021
 • Beste Leden,

  Omstreeks 28 februari 2020 zal de tweede helft van de contributie voor het seizoen 2020/2021 worden geïnd. Naar aanleiding daarvan het volgende.

  Veel van jullie kunnen door de Coronamaatregelen niet voetballen en/of gymmen. Wij hebben als bestuur de mogelijkheden onderzocht om de contributie te verlagen. De kosten – denk bijvoorbeeld aan de energie, verzekeringen, abonnementen, KNVB-kosten, et cetera – zijn ondanks Corona vrijwel hetzelfde gebleven. Wij missen door Corona echter de inkomsten uit de kantine. De vereniging wordt door Corona ook hard (financieel en sociaal) geraakt. Wij zijn ontzettend dankbaar, en willen de sponsors bij dezen nogmaals bedanken, dat onze sponsors de sponsoring niet stop hebben gezet en onze vereniging blijven steunen.

  Wij doen ook een beroep op jullie, onze leden, het kloppend hart van de vereniging. Helaas kunnen wij de contributie niet volledig overslaan, dat zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben en dat kunnen wij als vereniging financieel niet permitteren. Het financiële beleid dat de vereniging al jarenlang voert heeft echter wel tot gevolg dat wij in deze wellicht financieel moeilijke tijd de mogelijkheid hebben om voor jullie iets te doen. Het bestuur heeft besloten om de contributie over de tweede helft van het seizoen 2020/2021 met 50% te verlagen. Jullie hoeven dus maar de helft van de contributie te betalen.

  Enkel samen komen we uit deze crisis en blijven wij een financieel stabiele vereniging!

  Mocht het, om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn om de verlaagde contributie te betalen neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester.svduiveland@gmail.com).   

  Hopelijk tot snel!

  Namens het bestuur,

  De penningmeester (Marnix IJzelenberg).