• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Clubs moeten gaan verenigen en verbinden

  21 sep 2018
 • Clubs moeten gaan verenigen en verbinden, zo luidt de titel van een artikel in het ledenmagazine Dichterbij van Rabobank Oosterschelde. In dit artikel staat beschreven dat acht clubs vanaf september aan de slag gaan met de nieuwe sponsorstrategie van Rabobank Oosterschelde. "We geven de clubs geen geld, maar ondersteuning. Zo versterken we hun fundament". 

  Het goede nieuws is dat SV Duiveland één van de clubs is die professionele begeleiding gaat krijgen om het zelf gestelde doel te bereiken. De ondersteuningsvraag is als volgt geformuleerd: Hoe kan het bestaansrecht van SV Duiveland en de leefbaarheid van het dorp worden vergroot?

  Komende maanden gaan we, als SV Duiveland, hier hard mee aan de slag  Dit alles met ondersteuning van een toegewezen begeleider. Wij hebben er zin in en zien uit naar mooi traject met ondersteuning van Rabobank Oosterschelde in samenwerking met NOC-NSF.

  Voor de volledigheid volgt hieronder de complete tekst van het artikel:

  NIEUWE SPONSORSTRATEGIE Clubs moeten gaan verenigen en verbinden Vanaf september gaan acht clubs aan de slag met de nieuwe sponsorstrategie van Rabobank

  Vlak voor de zomervakantie kregen de clubs het goede nieuws te horen: zij krijgen professionele begeleiding om het doel te realiseren dat ze zichzelf hebben gesteld. Hanneke Punt van Rabobank Oosterschelde legt uit: ‘Er hadden dertien clubs een pitch aangeleverd om voor dit traject in aanmerking te komen. Daarin moesten ze uitleggen voor welke uitdaging ze staan en welke ondersteuning ze daarbij kunnen gebruiken. We hebben de pitches beoordeeld en zijn daarop met acht clubs gaan praten. Die intakegesprekken deed ik samen met mijn collega’s Frank Kristelijn, Michael Romijn, Helen Noteboom en Jurgen de Kraker. Verder was Willy Lund van NOC*NSF erbij betrokken. Hij coördineert dit hele traject voor ons.’

  HAALBARE DOELEN Willy: ‘De intakegesprekken voerden we met bestuursleden en een stuk of tien leden van de clubs. Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod: wat is de kracht van je club, wat gaat goed, wat kan beter en wat willen jullie bereiken? Vervolgens gingen we de pitch aanscherpen, want de doelen moeten wel gerealiseerd kunnen worden. Dit traject wordt pas een succes als er voldoende "handjes" zijn om de plannen van de grond te krijgen. Waar nodig hebben we de ambities wat bijgesteld.’ Hanneke benadrukt dat de rol van de Rabobank vooral ondersteunend is: ‘We gaan ze geen werk uit handen nemen; ze gaan het zelf doen. Elke club krijgt straks een begeleider toegewezen die ze komt inspireren, tips geeft, vraagbaak is en vooral het proces begeleidt. Het doel is dat de clubs zichzelf versterken, zodat ze het na dit traject zelf kunnen.’

  GENOEG VRIJWILLIGERS? Het viel Willy op dat veel clubs voor dezelfde uitdaging staan. ‘Op kleine dorpen is de betrokkenheid van de leden groot, maar hebben ze last van vergrijzing en dus van een teruglopend ledenaantal. Bij wat grotere verenigingen is lastig genoeg vrijwilligers te mobiliseren. Toch liggen de ambities veelal in elkaars verlengde: ze willen de leefbaarheid van hun omgeving in stand houden en meer een maatschappelijke organisatie worden. Ze beseffen dat ze als club een rol hebben in de lokale gemeenschap.’

  VERENIGEN EN VERBINDEN Hanneke legt uit dat de aanpak gericht is op de open clubgedachte. ‘Het draait erom dat je je eigen leden meer bij de vereniging betrekt; meer laat meedenken over de koers en hen zo verenigt. Daarnaast gaat het om verbinding zoeken met de omgeving, zodat de vereniging echt onderdeel wordt van de samenleving.’ Willy heeft daar een mooi voorbeeld van: ‘Een verenigingsgebouw waar overdag kinderopvang is, waar ouderen elkaar ontmoeten, asielzoekers kunnen komen eten en de leden ’s avonds sporten. Dan word je als club de spil van de lokale gemeenschap.’

  CLUBS VERSTERKEN Willy vindt de sponsorstrategie van Rabobank Oosterschelde een goede zaak: ‘Het is zinvol clubs niet alleen ondersteunen met geld, maar ook met manuren. Zo merkten we dat zowel de inspiratieavond als de intakegesprekken al veel hebben losgemaakt. De komende tijd gaan we de plannen van de clubs echt een boost geven. We gaan ze hiermee duurzaam versterken en daarvoor verdient de Rabobank een pluim!’

  WERK SAMEN Hanneke tot slot: ‘Vanuit onze coöperatieve roots geloven wij erin dat je samen meer bereikt dan alleen. Wij proberen onze klanten en hun directe leefomgeving sterker te maken. Dat doen we met deze nieuwe sponsorstrategie en op tal van andere manieren: door de inzet van onze marktteams, de Rabobank Clubkascampagne en bijdragen vanuit ons Coöperatiefonds. Zo zijn we lokaal relevant, maatschappelijk betrokken en dichtbij.

  GEFELICITEERD! Deze acht clubs krijgen de komende tijd professionele ondersteuning: KV Blauw Wit, SV DWO’15, SV Apollo’69, VV Kloetinge, ZV Zeelandia, SV MZC’11, SV Duiveland en Streekmuseum De Meestoof. Deze laatste krijgt een begeleider vanuit de kunst- en cultuursector.