• Welkom bij S.V. Duiveland!

 • Behoeftepeiling Vitale Kern Oosterland -> inleveren voor 1 december!

  22 nov 2021
 • S.V. Duiveland is naast partner van VitaalSD ook lid van de stuurgroep van Vitale Kern Oosterland. In het kader hiervan willen we bij deze nogmaals aandacht vragen voor onderstaand bericht. De peiling kan ingeleverd worden tot 1 december! Graag invullen en inleveren zodat een zo goed mogelijk beeld verkregen wordt wat de wensen en behoeften zijn!

  Beste inwoners van Oosterland,
   
  Oosterland wordt een Vitale Kern! Met het project Vitale Kernen gaan we de verbinding tussen inwoners en lokale organisaties vergroten waardoor er meer mensen gaan bewegen en deelnemen aan activiteiten in het dorp. Deze activiteiten willen we graag aan laten sluiten bij uw wensen en behoeften.
   
  Om dit te kunnen achterhalen wordt er in Oosterland een behoeftepeiling uitgezet. Deze behoeftepeiling kunt u invullen via de onderstaande link. De behoeftepeiling wordt verstuurd namens de stuurgroep die bestaat uit Fysiotherapie Oosterland, Diëtheek, OBS de Oosterburcht, Vida Movare, SV Duiveland, Hervormd Oosterland en Dorpsraad Oosterland.
  De stuurgroep is de samenwerking aangegaan om een positieve bijdrage te leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid in Oosterland.
   
  Zou u zo vriendelijk willen zijn om de behoeftepeiling in te vullen? Aan de hand van de uitkomsten kunnen wij een aanbod creëren voor alle inwoners van Oosterland (2-100+) die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Er zal vertrouwelijk om worden gegaan met de gegevens die voortkomen uit de behoeftepeiling en de gegevens zullen geheel anoniem worden verwerkt. 
   
  Namens de stuurgroep alvast vriendelijk bedankt!
   
  Op verzoek zijn ook papieren exemplaren van de behoeftepeiling beschikbaar.